AKTUÁLNÍ opatření přijatá vedením VUT a FAST k 14. 3. 2022

Milé studentky a milí studenti FAST VUT,

VUT reaguje na Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR. Opatření přijatá vedením VUT v důsledku šíření koronaviru naleznete <<zde>>. Opatření přijatá vedením FAST v důsledku šíření koronaviru naleznete <<zde>>. 
 
 
 
FAKULTA STAVEBNÍ
Vysoké učení technické v Brně
Veveří 331/95
602 00 Brno
Tel.: +420 541 141 111
Email: info@fce.vutbr.cz
FAKULTA: STUDENT: UCHAZEČ: INFORMACE:

Copyright © 2022, Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb.