Kombinované studium

Na našem ústavu zajišťujeme výuku i ve studijních programech s kombinovanou formou studia. Jedná se o studium, při němž student navštěvuje školu s nižší frekvencí než při prezenčním studiu, mnohdy probíhá formou blokové výuky. Tento typ studijního programu nahradil tzv. dálkové studium. Studenti kombinované formy studia mají většinu práv i povinností stejné, jako studenti prezenční formy a řádnými studenty ve smyslu vysokoškolského zákona.

V případě otevření studijních předmětů, zde po přihlášení naleznete dokumenty určené pro studenty kombinované formy studia obsahující informace o daných předmětech, tj. cíle předmětů a rozsah výuky, seznam základní literatury ke studiu, zadání úkolů pro individuální práci a další požadavky a informace.

Více informací o otevřených studijních programech a předmětech najdete zde.

Ústav technologie, mechanizace a řízení v rámci kombinovaného studia zajišťuje výuku následujících předmětů:

Přihlášení 
Přihlásit
 

BW006 - Stavební stroje 
 
 
 
FAKULTA STAVEBNÍ
Vysoké učení technické v Brně
Veveří 331/95
602 00 Brno
Tel.: +420 541 141 111
Email: info@fce.vutbr.cz
FAKULTA: STUDENT: UCHAZEČ: INFORMACE:

Copyright © 2022, Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb.