8 z VUT

8 z VUT je soutěžní přehlídka prezentací nejlepších bakalářských prací studentů ze všech fakult brněnské techniky za uplynulý akademický rok. Práce a jejich autory nominuje vedení jednotlivých fakult. Vybraní studenti nejprve dostanou příležitost zúčastnit se kurzu prezentačních dovedností. Během soutěžního klání pak představí prezentace svých závěrečných prací před porotou, která zhodnotí jejich vystoupení. Zejména pak dovednost srozumitelně a poutavě představit téma, kterému se věnovali. Nejlépe hodnocené prezentace jsou odměněny diplomem a mimořádným stipendiem.

Více viz <<zde>>. 
 
 
 
FAKULTA STAVEBNÍ
Vysoké učení technické v Brně
Veveří 331/95
602 00 Brno
Tel.: +420 541 141 111
Email: info@fce.vutbr.cz
FAKULTA: STUDENT: UCHAZEČ: INFORMACE:

Copyright © 2022, Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb.