Činnost ústavu

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb rozvíjí svoji činnost rovněž v oblasti doplňkové činnosti, vědy a výzkumu, školení, seminářů, celoživotního vzdělávání a smluvního výzkumu.

Naší snahou je usilovat především o projekty ve spolupráci s praxí a s tím spojenými výsledky v oblasti vědy a výzkumu.


Rozvoj a širší využití kontaktů s cca 30 stavebními společnostmi, se kterými máme navázánu spolupráci např. i v rámci zajišťování odborných praxí studentů na oboru Realizace staveb, je uskutečňován především v následujících oblastech:

 • Technický dozor investora při realizaci stavby,
 • Poradenství při zpracování stavebně - technologického projektu, vč. Konzultace technologických postupů, posouzení časových, kvalitativních a finančních potřeb, zpracování výkazů výměr a rozpočtů.
 • Vypracování odborných a znaleckých posudků autorizovanými inženýry v oblasti pozemních staveb a v oblasti zkoušení a diagnostiky.
 • Poradenská a konzultační činnost při identifikaci vad a poruch, včetně průzkumů objektů a návrhu nutných opatření.
 • Monitorování stavu prostředí budov a termografie.
 • Snímání a zobrazování teplotních průběhů při vyhledávání vad stavebních konstrukcí, vyhledávání tepelných mostů, vyhledávání nežádoucího úniku tepla nebo chladu.
 • Měření vybraných veličin přístrojovým vybavením ústavu.

Smluvní výzkum v oblastech:

 • Stavební stroje (teoretická a praktická výkonnost, výběr, nasazení);
 • Recyklace materiálů;
 • Stavební chemie (lepidla, tmely a podobně);
 • Stavební izolace (tepelná ochrana budov);
 • Rekonstrukce a údržba objektů, facility management;
 • BOZP;
 • Ekologie (hluk na staveništi);
 • Případně další témata dle aktuální potřeby a dohody.

Potřebujete-li radu týkající se konkrétního problému kontaktujte některého z členů našeho ústavu, oblasti výzkumu jednotlivých pracovníků najdete zde.

V případě zájmu o spolupráci, nám prosím, pošlete zprávu nebo přímo kontaktujte jednoho z našich vědeckých tajemníků: necasova.b@fce.vutbr.cz, venkrbec.v@fce.vutbr.cz. 
 
 
 
FAKULTA STAVEBNÍ
Vysoké učení technické v Brně
Veveří 331/95
602 00 Brno
Tel.: +420 541 141 111
Email: info@fce.vutbr.cz
FAKULTA: STUDENT: UCHAZEČ: INFORMACE:

Copyright © 2022, Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb.