Konference

Pravidelná účast na konferencích je nejenom vhodnou příležitostí pro publikaci a prezentaci výsledků Vaší vědecko - výzkumné činnosti před širší veřejností, ale i k diskuzi o odborných problémech. Jedná se o událost, kde je snadné navázat cenné kontakty s kolegy z domácích i zahraničních vysokých škol a univerzit, popř. i s kolegy z praxe. Konference

V roce 2020 bychom se rádi zúčastnili těchto konferencí

  • IAA2020 - 1st International conference on industrial applications of adhesives 2020
  • YOUNG SCIENTIST 2020 - 10th International Scientific Conference of Civil Engineering and Architecture
  • MDA2020 - 3rd International conference on materials design and applications 2020
  • WMESS 2020 - World Multidisciplinary Earth Science Symposium
  • WMCAUS 2020 - World Multidisciplinary Civil Engineering - Architecture - Urban Planning Symposium
  • CiBEn 2020 - 2nd International Conference on Circularity in the Built Environment
  • CRRB 2020 - 22nd International Conference On Rehabilitation And Reconstruction Of Buildings
  • Building Defects 2020 
  • Juniosrtav 2020
 
více..
 
 
 
FAKULTA STAVEBNÍ
Vysoké učení technické v Brně
Veveří 331/95
602 00 Brno
Tel.: +420 541 141 111
Email: info@fce.vutbr.cz
FAKULTA: STUDENT: UCHAZEČ: INFORMACE:

Copyright © 2021, Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb.