Konference

Pravidelná účast na konferencích je nejenom vhodnou příležitostí pro publikaci a prezentaci výsledků Vaší vědecko - výzkumné činnosti před širší veřejností, ale i k diskuzi o odborných problémech. Jedná se o událost, kde je snadné navázat cenné kontakty s kolegy z domácích i zahraničních vysokých škol a univerzit, popř. i s kolegy z praxe. Konference

V roce 2021 bychom se rádi zúčastnili těchto konferencí

  • YOUNG SCIENTIST 2021 - 12th International Scientific Conference of Civil Engineering and Architecture
  • WMESS 2021 - World Multidisciplinary Earth Science Symposium
  • WMCAUS 2021 - World Multidisciplinary Civil Engineering - Architecture - Urban Planning Symposium
  • CiBEn 2021 - 2nd International Conference on Circularity in the Built Environment
  • CRRB 2021 - 23rd International Conference On Rehabilitation And Reconstruction Of Buildings
  • Building Defects 2021 - 13rd International Scientific Conference Building Defects
  • AB2021 - 6th International Conference on Structural Adhesive Bonding 2021
  • Juniosrtav 2021
 
více..
 
 
 
FAKULTA STAVEBNÍ
Vysoké učení technické v Brně
Veveří 331/95
602 00 Brno
Tel.: +420 541 141 111
Email: info@fce.vutbr.cz
FAKULTA: STUDENT: UCHAZEČ: INFORMACE:

Copyright © 2022, Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb.