Personalistika

VEDOUCÍ doc. Ing. Vít Motyčka, CSc.
ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO Ing. Mgr. Jiří Šlanhof, Ph.D.
VĚDECKÝ TAJEMNÍK Ing. Ing. Barbora Nečasová, Ph.D.
VĚDECKÝ TAJEMNÍK Ing. Václav Venkrbec
PEDAGOGICKÝ TAJEMNÍK Ing. Radka Kantová, Ph.D.
SEKRETÁŘKA Ilona Burdová

ZAŘAZENÍJMÉNOMÍSTNOSTTELEFONE-MAIL
profesoři prof. Ing. Jozef Gašparík, Ph.D. E 608 541147968  
docenti doc. Ing. Vít Motyčka, CSc. E 613 541147978 motycka.v@fce.vutbr.cz
         
odborní asistenti   Ing. Martin Mohapl, Ph.D. E 623 541147993 mohapl.m@fce.vutbr.cz
  Ing. Ing. Barbora Nečasová, Ph.D. B 308 541147991 necasova.b@fce.vutbr.cz
  Ing. Mgr. Jiří Šlanhof, Ph.D. E 606 541147979 slanhof.j@fce.vutbr.cz
  Ing. Radka Kantová, Ph.D. E 611 541147974 kantova.r@fce.vutbr.cz
  Ing. Jitka Vlčková, Ph.D. E 607 541147976 vlckova.j@fce.vutbr.cz
asistenti Ing. Boris Biely E 610 541147969 biely.b@fce.vutbr.cz
  Ing. Yvetta Diaz E 607 541147975 diaz.y@fce.vutbr.cz
  Ing. Václav Venkrbec B 305 541147464 venkrbec.v@fce.vutbr.cz
  Ing. Rostislav Doubek B 310 541147462 doubek.r@fce.vutbr.cz
tech.-hosp. pracov. Ilona Burdová E 612 541147966 burdova.i@fce.vutbr.cz
  Ing. Michal Koláček  A 336  541147196 kolacek.m@fce.vutbr.cz
  Ing. Adam Boháček E 609 541147971  bohacek.a@fce.vutbr.cz 
výuková laboratoř ústavu   B 315 541147971  

  
 
 
 
FAKULTA STAVEBNÍ
Vysoké učení technické v Brně
Veveří 331/95
602 00 Brno
Tel.: +420 541 141 111
Email: info@fce.vutbr.cz
FAKULTA: STUDENT: UCHAZEČ: INFORMACE:

Copyright © 2022, Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb.