Co je nového

Aktuality

Exkurze

Stejně jako v předchozích letech tak i letos, v akademickém roce 2017/2018, plánujeme pro naše studenty tuzemské i zahraniční odborné ekurze.

 

Konference

Pravidelná účast na konferencích je nejenom vhodnou příležitostí pro publikaci a prezentaci výsledků Vaší vědecko - výzkumné činnosti před širší veřejností, ale i k diskuzi o odborných problémech. Jedná se o událost, kde je snadné navázat cenné kontakty s kolegy z domácích i zahraničních vysokých škol a univerzit, popř. i s kolegy z praxe. 

 
 
 
 
FAKULTA STAVEBNÍ
Vysoké učení technické v Brně
Veveří 331/95
602 00 Brno
Tel.: +420 541 141 111
Email: info@fce.vutbr.cz
FAKULTA: STUDENT: UCHAZEČ: INFORMACE:

Copyright © 2022, Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb.