Aktuálně řešené projekty

Projekty specifického výzkumu VUT v Brně 2021 

(1) Sekundární doprava věžovými jeřáby při výstavbě výškových budov 

Označení projektu: FAST-S-21-7374 - Specifický standardní výzkum 2021 

  • Řešitel: Ing. Rostislav Doubek
  • Spoluřešitel: RNDr. Oto Přibyl, Ing. Dita Hořínková, Bc. Matúš Krajčovič 

Anotace projektu: Při návrhu technologické, prostorové a časové struktury výstavby těchto pozemních výškových objektů je třeba řešit určitá specifika spojená s výstavbou výškových budov. Jednou z nich je i sekundární doprava materiálů. Navrhovaný projekt se bude zabývat analýzou sekundární dopravy věžovými jeřáby při zásobování výškových budov a zhodnocením technologické výkonnosti těchto strojů v souvislosti s navrhovaným postupem a smluvním časovým harmonogramem. Projekt se bude rovněž zabývat možností koordinace práce soustavy věžových jeřábů. Více <<zde>>. 

(2) Analýza stavebně-technologických procesů při realizaci, provozování a údržbě environmentálně šetrného zastřešení budov 

 Označení projektu: FAST-J-21-7378 - Specifický juniorský výzkum 2021 

  • Řešitel: Ing. Jan Jílek
  • Spoluřešitel: Ing. Martin Mohapl, Ph.D., Ing. Aleš Průcha 

Anotace projektu: Výzkum je zaměřen na analýzu specifických stavebně-technologických procesů spojených s realizaci, provozování a údržbě environmentálně šetrného zastřešení budov. Jedná se zejména o popsání přesunů hmot, nasazení mechanizace a celkové optimalizace procesu. Více <<zde>>. 

(3) Analýza a posuzování environmentálních aspektů recyklovaných betonů metodou LCA a její implementace do digitálního dvojčete budovy na základě aktivního BIM přístupu 

Označení projektu: FAST-J-21-7288 - Specifický juniorský výzkum 2021 

  • Řešitel: Ing. Michal Brandtner
  • Spoluřešitel: Ing. Jiří Šlanhof, Ph.D., Ing. Adam Boháček 

Anotace projektu: Podstatou projektu je výzkum možností propojení posouzení životního cyklu (LCA) recyklovaných materiálů a digitálního dvojčete stavby do jednoho funkčního celku, tzv. aktivního BIM přístupu. Projekt má přímou návaznost na projekt FAST-S-20-6338. Hlavním výstupem aplikovaného výzkumu bude počítačový program, který zajistí identifikaci a přenos dat mezi SW SimaPro PhD s databází Ecoinvent 3.0 a BIM prostředím pro účely zpracování environmentálního prohlášení o produktu (EPD) dle ČSN ISO 14025. Více <<zde>>.  
 
 
 
FAKULTA STAVEBNÍ
Vysoké učení technické v Brně
Veveří 331/95
602 00 Brno
Tel.: +420 541 141 111
Email: info@fce.vutbr.cz
FAKULTA: STUDENT: UCHAZEČ: INFORMACE:

Copyright © 2022, Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb.