Monitorování výstavby bytového domu v Řečkovicích

Ve spolupráci se společností MORAVSKÁ STAVEBNÍ UNIE - MSU s.r.o., která umožnila studentům a zaměstnancům FAST VUT monitorování výstavby jejich developerského projektu, proběhlo několik exkurzí, návštěv staveb a výukových měření investice https://www.byty-reckovice.cz/ 

Jedná se o zajímavou výstavbu bytového domu v Brně Řečkovicích, kde studenti mohli shlédnou technologie hrubé spodní a hrubé vrchní stavby. Monitorovány byly procesy betonářských prací

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb děkuje společnosti za dlouhodobou spolupráci při těchto akcích, studenti již navštěvovali v minulých letech jejich výstavbu, například realizaci Bytového domu Minská http://msu.cz/reference-developerske-projekty.

Galerie

 


 
 
 
 
FAKULTA STAVEBNÍ
Vysoké učení technické v Brně
Veveří 331/95
602 00 Brno
Tel.: +420 541 141 111
Email: info@fce.vutbr.cz
FAKULTA: STUDENT: UCHAZEČ: INFORMACE:

Copyright © 2022, Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb.