Projekty ESF

ESF je hlavním evropským nástrojem na podporu pracovních míst, pomáhá lidem získat lepší zaměstnání a zajišťuje spravedlivější pracovní příležitosti pro všechny občany EU. Působí prostřednictvím investic do lidského kapitálu Evropy – do jejích pracovníků, mladých lidí a všech těch, kdo hledají pracovní místo. Financováním ve výši 10 miliard EUR ročně ESF zlepšuje vyhlídky na zaměstnání v případě milionů Evropanů, a to především těch, kteří se potýkají s překážkami při hledání zaměstnání.

Ústav TST v rámci projektu ESF spolupracoval na následujících projektech:

TETRAEDR - Programy dalšího profesního vzdělávání ve stavebnictví a veřejné správě
Operační program Rozvoj lidských zdrojů, prioritní osa: 3 – Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblast podpory: 3.3 – Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání, číslo projektu: CZ.04.1.03/3.3.11.1/2647

  • Řešitel: prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc.
  • Hlavní spoluřešitel: Ing. Boris Biely

 

Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů, podprogram č. 13 – Technologie staveb I, podprogram č. 14 – Realizace staveb

Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost, prioritní osa: 2 – Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblast podpory: 2.2 – Vysokoškolské vzdělávání, číslo projektu: CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292

  • Řešitel: doc. Ing. Miroslav Bajer, CSc.
  • Hlavní spoluřešitelé podprogramů: Ing. Boris Biely, doc. Ing. Vít Motyčka, CSc.

 

Inovace předmětů navazujícího magisterského studijního programu Stavební inženýrství, podprogram – Počítačová podpora v přípravě a realizaci staveb II, podprogram – Stavebně technologického projektování (R)

Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost, prioritní osa: 2 – Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblast podpory: 2.2 – Vysokoškolské vzdělávání, číslo projektu: CZ 1.07/2.2.00/07.0410

  • Řešitel: doc. Ing. Vlastimil Stara, CSc.
  • Hlavní spoluřešitelé podprogramů: doc. Ing. Vít Motyčka, CSc., Ing. Jiří Šlanhof, Ph.D.

 

CEPRI – Středoevropské centrum pro vytváření a realizace inovovaných technicko - ekonomických studijních programů, podprogram – Technologie staveb, podprogram – Technologie staveb I, podprogram – Technologie staveb II, podprogram – Stavební stroje, podprogram – Odborná praxe, podprogram – Logistika, podprogram – Exkurze a stáže.

Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost, prioritní osa: 2 – Terciální vzdělávání, výzkum a vývoj, oblast podpory: 2.2 – Vysokoškolské vzdělávání, CZ.1.07/2.2.00/28.0301

  • Řešitel: doc. Ing. Jan Jandora. Ph.D.
  • Hlavní spoluřešitelé: Ing. Svatava Henková, CSc., Ing. Radka Kantová, Ing. Václav Rada, CSc.

 

OKTAEDR – partnerství a sítě stavebnictví

Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost, prioritní osa: 2 – Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblast podpory: 2.4 – Partnerství a sítě

  • Řešitel: prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc.
  • Hlavní spoluřešitelé: Ing. Radka Kantová, Ing. Václav Rada, CSc., Ing. Jitka Vlčková


 
 
 
 
FAKULTA STAVEBNÍ
Vysoké učení technické v Brně
Veveří 331/95
602 00 Brno
Tel.: +420 541 141 111
Email: info@fce.vutbr.cz
FAKULTA: STUDENT: UCHAZEČ: INFORMACE:

Copyright © 2022, Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb.