Architektonická soutěž

Hlavní stránka

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb podporuje samostatnou tvůrčí činnost studentů, což je také cílem architektonické soutěže pořádané pod záštitou společnosti EUROPANEL s.r.o.

Cíl soutěže:

Návrh bytového domu zpracovaný formou architektonické studie

Zadání soutěžní práce: 

Zpracováván bude samostatně stojící objekt se schodišťovým prostorem v centrálním modulu, kolem nějž budou soustředěny byty. Prostor hlavního domovního schodiště musí mít denní osvětlení. Tvarová omezení půdorysu se týkají pouze požární bezpečnosti, kdy každý byt je samostatným požárním úsekem a okna jsou požárně otevřenou plochou.

Tvar střechy: Plochá nebo jednoduchá šikmá bez vikýřů.

Výška objektu mezi podlahou 1NP a podlahou posledního 3NP: max. 6 m, konstrukční výška podlaží 3 m

Počet podlaží: max. 3

Počet bytových jednotek: 6 až 12 v závislosti na velikosti bytů, max. 4 byty na jednom podlaží, typicky 3 byty na podlaží.

Organizační pokyny:

Přihláška do soutěže: do 20. 2. 2019 emailem na adresu kovarova.b@fce.vutbr.cz

Termín odevzdání studie: do 31. 3. 2019            

Cena pro vítěznou studii: 1. místo - 12.000,- Kč, 2. místo - 9.000,- Kč, 3. místo - 6.000,- Kč

 

Více informací naleznete v přiloženém zadání soutěže, zde.

 

Těšíme se na naší budoucí spolupráci.

 

  
 
 
 
FAKULTA STAVEBNÍ
Vysoké učení technické v Brně
Veveří 331/95
602 00 Brno
Tel.: +420 541 141 111
Email: info@fce.vutbr.cz
FAKULTA: STUDENT: UCHAZEČ: INFORMACE:

Copyright © 2019, Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb.