SVOČ 2022

Studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ) se mohou zúčastnit studenti, kteří jsou v době konání soutěže řádnými studenty bakalářského nebo magisterského studijního programu Stavební fakulty VUT v Brně.

Samotná soutěž probíhá v několika kolech, jedná se o kolo oborové, fakultní a mezinárodní. V předchozích letech se do jednotlivých kol probojovalo několik studentů zaměření technologie a řízení staveb, více viz níže uvedené výsledky. 

Studenti zaměření TŘS se mohou rozhodnout pro účast v jedné ze dvou odborných sekcí:

  • zaměření 1. Pozemní stavby a architektura (ústavy PST, ARC, TST) a 10. Ekonomika, řízení stavebnictví a technologie staveb (ústavy EKR, TST).

Nejpozději do 15. března 2022 je třeba nahlásit počet účastníků za ústav. Zájem účastnit se hlaste se u svých vedoucích bakalářských prací. 

Základní pokyny pro soutěžící:

  • Práce do soutěže SVOČ se registrují u garantů oborových sekcí.
  • K registrovaným pracím je potřeba v příslušném termínu dodat anotaci (stručný obsah práce), včetně jména autora (autorů) práce a vedoucího práce.
  • Podrobnější informace Vám sdělí garant oborové sekce.
  • Do mezinárodního kola postupují maximálně dvě práce z každé sekce.
  • V případě, že v sekci nebudou alespoň 4 práce, soutěž v sekci se nekoná.
  • Mezinárodního kola se mohou zúčastnit soutěžící, kteří budou v době konání soutěže studenty bakalářského nebo magisterského studia.

S celkovými výsledky jednotlivých kol se můžete seznámit na webových stránkách studentské oborové soutěže, dílčí výsledky a především umístění našich studentů je uvedeno níže.

 

  
 
 
 
FAKULTA STAVEBNÍ
Vysoké učení technické v Brně
Veveří 331/95
602 00 Brno
Tel.: +420 541 141 111
Email: info@fce.vutbr.cz
FAKULTA: STUDENT: UCHAZEČ: INFORMACE:

Copyright © 2022, Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb.