VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ „STUDENTSKÉ PEDAGOGICKO – VĚDECKÉ SÍLY“ na  VUT v Brně, Fakultě stavební, Ústavu technologie, mechanizace a řízení staveb.

SPVS budou vybrány na základě přihlášek, které uchazeči odevzdají na sekretariát Ústavu technologie, mechanizace a řízení staveb do  14. 1. 2022 vč. Přihláška formou odevzdání strukturovaného životopisu uchazeče včetně uvedení studijního zaměření v bakalářském studiu, kontaktních údajů (e-mail, tel.) a osobního čísla studenta (ID z průkazu studenta).

Více <<zde>>. 
 
 
 
FAKULTA STAVEBNÍ
Vysoké učení technické v Brně
Veveří 331/95
602 00 Brno
Tel.: +420 541 141 111
Email: info@fce.vutbr.cz
FAKULTA: STUDENT: UCHAZEČ: INFORMACE:

Copyright © 2022, Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb.