Zahraniční spolupráce

Náš ústav dlouhodoběji spolupracuje se zahraničními vysokými školami a technickými univerzitami, a průběžně také navazuje nové zahraniční kontakty.

× University of Belgrade, Serbia
- Faculty of Civil Engineering, Department of Construction Management
  kontaktní osoba: Ana J. Nikolić M.Sc. CEng.; Đorđe Nedeljković, M.Sc. CEng.
 
- Faculty of Civil Engineering, Chair of Materials and Structures
  kontaktní osoba: prof. Snežana B. Marinković, PhD; Nikola Tošić, M.Sc. CEng.
 
× Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Croatia
- Faculty of Civil Engineering, Department for management, technology and engineering economy
  kontaktní osoba: dr. sc. Mario Galić, dipl. ing. građ.
 
× Bauhaus University Weimar, Germany
- Faculty of Civil Engineering, Chair of Construction Engineering and Management
  kontaktní osoba: Dipl.-Ing. Immo Feine, M.Sc.; Franziska Chmelik, M.A.
 
× Luleå University of Technology
- Division of Industrialized and sustainable construction, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering
  kontaktní osoba: prof. Thomas Olofsson, assoc. prof. Gustav Jansson
 
× European Federation of Green Roofs and Living Wall Association (NPO)
  kontaktní osoba: Mrs. Dipl. Ing. Vera Enzi 

 

Image result for IUT1 de Grenoble 18 years of Exchange between the Brno University of Technology and the IUT1 of Grenoble 

From 15 to 19 May, the GCCD department was visited by two professors from the University of Brno in the Czech Republic (BUT: Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering).

Barbora Necasova and Martin Mohapl, former Erasmus students in the GCCD department, took part in a training course ("training staff") and were able to take part in the tutored project defense and the Grenoble IUT Teaching Day.

This visit allowed teachers to reflect collectively on projects in Brno, including the development of green roofs. An initiative resolutely turned towards modernity, which could give ideas for a local application. 

× Zahraniční návštěva z Grenoblu - 02/2018

  V únoru ak. roku 2017/2018 naši fakultu navštívila kolegyně Sarah Carson z technické univerzity v Grenoblu.

  02/2016 - 03/2016 - Návštěva z University of Maribor

Ústav TST navštívil Assoc. prof. Uroš Klanšek, PhD z University of Maribor, Faculty of Civil Engineering, Transportation Engineering and Architecture, Chair of Construction Management, Technology and Economics v rámci programu Erasmus+ Teaching Mobility.

Šestitýdenní pobyt hostujícího profesora obsahoval přednášky na téma "Diskrétní optimalizace ve stavebnictví za využití matematického modelování". Na přednášky navazoval Workshop na obdobné téma pro studenty magisterského a doktorského studijního programu.

Prof. Klanšek je rovněž školitelem - specialistou doktoranda Ing. Václava Venkrbce a náplní pobytu byly také konzultace v oblasti "Optimalizace recyklátů z betonových prefabrikátů a jejich charakteristiky pro informační model budovy". Společně navštívili také experimentální objekt EnviHut v areálu AdMaS v Brně pro další budoucí výzkumnou spolupráci. V rámci společné práce bylo připraveno několik vědeckých článků a byl domluven další postup spolupráce v oblasti studia a výzkumu. 

Image result for Reykjavik University, School of Engineering and Science 11/2015 - Návštěva z Reykjavik University, School of Engineering and Science na ústavu TST

Fakultu stavební navštívili v uplynulém týdnu profesoři a výzkumní pracovníci Reykjavik University, School of Engineering and Science, Civil Engineering Department jmenovitě Prof. Jonas Thor Snaebjörnsson a Associate Professor Eyþór Rafn Þórhallsson. V rámci svého programu se setkali s pracovníky ústavu TST Ing. Petrem Selníkem a Ing. Martinem Mohaplem, Ph.D. Společně navštívili experimentální objekt v areálu AdMaS v Brně.

Na realizaci objektu se podílí mimo jiné doktorand Ing. Petr Selník (ústav TST) a Ing. Klára Nečadová (ústav PST) v rámci řešení specifického výzkumu. Na objektu je instalována zelená střecha dle poznatků získaných doktorandy při jejich studijním pobytu na Reykjavik University.

Se zahraničními kolegy byla při návštěvě experimentálního objektu diskutována aplikace zelené střechy islandského typu do našich klimatických podmínek a byla navržena možná budoucí spolupráce v oblasti studia a výzkumu. 

 Image result for Cheng Kung University 07/2015 - Návštěva z Cheng Kung University na Taiwanu 

V letošním roce nás poctil návštěvou Prof. Andrew S. Chang z Cheng Kung University na Taiwanu. 

 

V předchozím roce jsme navázali tyto nové zahraniční kontakty 

Cracow University of Technology
Faculty of Civil engineering
Institute of technology and construction management
Warszawska 24, Krakow, Polsko
kontaktní osoba: prof. dr hab. inż. Andrzej Kosecki
 
Reykjavik University
School of Engineering and Science, Civil Engineering Department
Menntavegi 1, 101 Reykjavík, Island
kontaktní osoba: Prof. Jonas Thor Snaebjörnsson
 
The University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy
1 Hristo Smirnenski Blvd.
Sofia 1046, Bulharsko
kontaktní osoba: Assoc. Prof. Dr. Eng. Chavdar Hristov Donchev
 
Edinburgh Napier University
Centre for Timber Engineering (CTE) - Forest Products Research Institute
Edinburg, Skotsko, Velká Británie
kontaktní osoba: Prof. Abdy Kermani BSc MSc PhD CEng FIStructE FIWSc
 
Maribor Technical University
Department of Technology
Maribor, Slovinsko
kontaktní osoba: Damijana Zlatolas, prof. dr. Miroslav Premrov
 
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto
Department of Mechanical Engineering
Porto, Portugalsko
kontatní osoba: Lucas Filipe Martins da Silva, doc.
 
Linnaeus University
Department of Civil Engineering - Timber structures
Växjö, Švédsko
kontaktní osoba: Michael Dorn, Ph.D.
 
University of Split, Faculty of Civil Engineering
Matice hrvatske 15, 21000, Split, Hrvatska
Split, Chorvatsko
kontaktní osoba: Assoc. prof. Mirela Galic, Ph.D., Maja Karačić, Dr. sc. Nikša Jajac

 Náš ústav dlouhodobě spolupracuje s těmito zahraničními vysokými školami a technickými univerzitami:

University Joseph Fourier de Grenoble
BP 67, St.Martin D Heres, F 38 402
Grenoble, Francie
kontaktní osoba: Assist. prof. Julien Baroth
 
Technische Universität Wien
Institut für interdisziplinäres Bauprozessmanagement
Karlsplatz 13/234, Vídeň, Rakousko
 
Univerzita v Ljubljani
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
Jamova cesta 2, p.p.3422, 1001 Ljubljana, Slovinsko
 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta, Katedra technológie stavieb
Radlinského 11, 813 68  Bratislava 1
 
Technická univerzita v Košiciach
Stavebná fakulta, Katedra technologie stavieb a stavebných látok
Moyzesova 36, Košice

Galerie

 


 
 
 
 
FAKULTA STAVEBNÍ
Vysoké učení technické v Brně
Veveří 331/95
602 00 Brno
Tel.: +420 541 141 111
Email: info@fce.vutbr.cz
FAKULTA: STUDENT: UCHAZEČ: INFORMACE:

Copyright © 2022, Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb.