Mobility studentů

Problematiku výjezdů studentů na partnerské univerzity v zahraničí a problematiku absolvování studijních plánů při studiu studentů na zahraničních vysokých školách upravují směrnice a pokyny děkana FAST. 

Více informací naleznete zde.

 

SPOLUPRÁCE SE ZAHRANIČNÍMI STUDENTY

V rámci zajišťované výuky na našem ústavu se často setkáváme i se zahraničními studenty. V akademickém roce 2016/2017 v zimní semestru u nás studoval student Ildar Shagiyev z Kazachstánu.

Více informací o směrech a cílech jeho vědecké práce se můžete dozvědět například z jeho článku, zde. 
 
 
 
FAKULTA STAVEBNÍ
Vysoké učení technické v Brně
Veveří 331/95
602 00 Brno
Tel.: +420 541 141 111
Email: info@fce.vutbr.cz
FAKULTA: STUDENT: UCHAZEČ: INFORMACE:

Copyright © 2022, Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb.