Vítáme Vás na Ústavu technologie, mechanizace a řízení staveb

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb zajišťuje výuku na oborech Realizace staveb, Pozemní stavby, Management stavebnictví a Stavebně materiálové inženýrství. Je zaměřen na oblasti technologie stavebních procesů, stavebních strojů a mechanizace ve stavebnictví, předvýrobní a výrobní přípravy staveb, plánování a řízení realizace staveb a využití výpočetní techniky v těchto činnostech.

 

AKTUALITY

Více aktualit najdete v záložce Aktuality.

Kurzy a školení 2024

Trvalá nabídka kurzů a školení, prováděno celoročně dle potřeb účastníků pro jednotlivce, skupiny nebo firmy. Vždy bude uspořádáno, jakmile se sejde určitý minimální počet účastníků.

 
více..

Doplňková činnost 2024

Nabízíme smluvní činnost dle dohody, na základě smlouvy nebo objednávky.

 
více..

UZNÁVÁNÍ PŘEDMĚTŮ

Uznávání předmětů probíhá na ústavech, které zajišťují výuku předmětu, který má student zapsán v zápisovém listě na FAST VUT, a pro jehož splnění požaduje uznání již absolvovaného předmětu (v minulosti na VUT FAST, příp. na jiné vysoké škole v ČR nebo v zahraničí).

Na ústavu TST vyřizuje uznávání předmětů tajemník ústavu doc. Ing. Radka Kantová, Ph.D..

 
více..

Zaměř se na obor TŘS

I pro tebe je připraveno zaměření Technologie a řízení staveb tak neváhej a zaměř se ve 3. ročníku bakalářského studia!

 
více..

 
 
 
FAKULTA STAVEBNÍ
Vysoké učení technické v Brně
Veveří 331/95
602 00 Brno
Tel.: +420 541 141 111
Email: info@fce.vutbr.cz
FAKULTA: STUDENT: UCHAZEČ: INFORMACE:

Copyright © 2022, Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb.