Zahraniční aktivity

Nedílnou součástí profilu každé moderní univerzity jsou její aktivity v oblasti  internacionalizace, mobility a zahraniční projektové spolupráce. Ani VUT v Brně není výjimkou a nabízí studentům a zaměstnancům možnost vycestovat do zahraničí za studiem či pracovní praxí.

Ústav TST spolupracuje se zahraničními partnery a institucemi, navazuje kontakty, hledá partnery a programy, které by zaštítily nejenom projekty univerzity a fakulty. Představení TAIWAN TECH (NTUST)

Dne 6. 11. 2019 proběhla přednáška dr. Min-Chih Liao na téma: Discover Taiwan - Study at NTUST. 

 
více..

NÁVŠTĚVA SUNGKYUNKWAN UNIVERSITY

V posledním červnovém týdnu kolegové Barbora Nečasová a Pavel Liška navštívili jihokorejskou technickou univerzitu Sungkyunkwan University v Soulu. Jednalo se o první návštěvu z VUT.

 
více..

Zahraniční spolupráce

Náš ústav dlouhodoběji spolupracuje se zahraničními vysokými školami a technickými univerzitami, a průběžně také navazuje nové zahraniční kontakty.

Dále se také podílíme se na přípravě akcí s mezinárodní účastí. Koordinujeme zahraniční programy a spravujeme bilaterální dohody o spolupráci se zahraničními partnery.

 
více..

Zahraniční aktivity a mobility členů ústavu

Jednou z našich priorit je informovat a podporovat studenty a pedagogy o možnostech stáží, stipendií a jazykových pobytů v zahraničí. Stejně tak se snažíme zajistit pobyty zahraničních pedagogů a studentů na našem ústavu a fakultě.

 

 
více..

Mobility studentů

VUT FAST v Brně nabízí i studentům možnost vycestovat do zahraničí za studiem či pracovní praxí.

 
více..
 
 
 
FAKULTA STAVEBNÍ
Vysoké učení technické v Brně
Veveří 331/95
602 00 Brno
Tel.: +420 541 141 111
Email: info@fce.vutbr.cz
FAKULTA: STUDENT: UCHAZEČ: INFORMACE:

Copyright © 2022, Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb.