Činnost ústavu

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb rozvíjí svoji činnost rovněž v oblasti doplňkové činnosti, vědy a výzkumu, školení, seminářů, celoživotního vzdělávání a smluvního výzkumu.

Naší snahou je usilovat především o projekty ve spolupráci s praxí a s tím spojenými výsledky v oblasti vědy a výzkumu.

Rozvoj a širší využití kontaktů s cca 30 stavebními společnostmi, se kterými máme navázánu spolupráci např. i v rámci zajišťování odborných praxí studentů na oboru Realizace staveb, je uskutečňován především v následujících oblastech:

 • Technický dozor investora při realizaci stavby,
 • Poradenství při zpracování stavebně - technologického projektu, vč. Konzultace technologických postupů, posouzení časových, kvalitativních a finančních potřeb, zpracování výkazů výměr a rozpočtů.
 • Vypracování odborných a znaleckých posudků autorizovanými inženýry v oblasti pozemních staveb a v oblasti zkoušení a diagnostiky.
 • Poradenská a konzultační činnost při identifikaci vad a poruch, včetně průzkumů objektů a návrhu nutných opatření.
 • Monitorování stavu prostředí budov a termografie.
 • Snímání a zobrazování teplotních průběhů při vyhledávání vad stavebních konstrukcí, vyhledávání tepelných mostů, vyhledávání nežádoucího úniku tepla nebo chladu.
 • Měření vybraných veličin přístrojovým vybavením ústavu.

Smluvní výzkum v oblastech:

 • Stavební stroje (teoretická a praktická výkonnost, výběr, nasazení);
 • Recyklace materiálů;
 • Stavební chemie (lepidla, tmely a podobně);
 • Stavební izolace (tepelná ochrana budov);
 • Rekonstrukce a údržba objektů, facility management;
 • BOZP;
 • Ekologie (hluk na staveništi);
 • Případně další témata dle aktuální potřeby a dohody.
 
Kurzy a školení
Trvalá nabídka, prováděno celoročně dle potřeb účastníků pro jednotlivce, skupiny nebo firmy. Vždy bude uspořádáno, jakmile se sejde určitý minimální počet účastníků. Zájemci kontaktujte garanta kurzu.
 • Kurz rozpočtování a kalkulace pro začínající rozpočtáře a přípraváře. Dvoudenní školení, jehož cílem je připravit účastníky bez předchozích zkušeností na výkon profese rozpočtář-přípravář. Zahrnuje programy BUILDpower a KROS. Obsah lze modifikovat pro zjednodušené jednodenní školení. Garant: Ing. Mgr. Jiří Šlanhof, Ph.D., kontakt: jiri.slanhof@vut.cz
 • Plánování a řízení staveb v programu Microsoft Project. Jednodenní školení pro ovládnutí funkcí programu MS Project z pohledu přípraváře a stavbyvedoucího. Garant: Ing. Mgr. Jiří Šlanhof, Ph.D., kontakt: jiri.slanhof@vut.cz
 • Plánování a řízení staveb v programu Microsoft Project podle smluvních podmínek FIDIC. Jednodenní školení pro zvládnutí metodiky pro časové řízení u stavebních zakázek. Garant: Ing. Mgr. Jiří Šlanhof, Ph.D., kontakt: jiri.slanhof@vut.cz
 • Stavebně technologická analýza a modelování výstavby v programu CONTEC. Jednodenní základní školení pro ovládnutí modelování stavebních procesů nebo podrobnější dvoudenní školení pro ovládnutí všech funkcí programu CONTEC. Garant: Ing. Mgr. Jiří Šlanhof, Ph.D., kontakt: jiri.slanhof@vut.cz
 • Dále možnost zajištění kurzu na téma Stavební zákon, elektronický stavební deník, BOZP, hluk, BIM aj. dle Vašich požadavků a našich možností.
   
Doplňková činnost
Smluvní činnost dle dohody, na základě smlouvy nebo objednávky.
 • Smluvní výzkum v oblasti technologie staveb, realizace staveb, stavebních systémů. Kontaktní osoba Ing. Mgr. Jiří Šlanhof, Ph.D., kontakt: jiri.slanhof@vut.cz
 • Konzultační činnost v oblastech rozpočtování a časového plánování. Kontaktní osoba Ing. Mgr. Jiří Šlanhof, Ph.D., kontakt: jiri.slanhof@vut.cz
 • Znalecká činnost, tzn. znalecké i odborné posudky v oboru provádění staveb, časových analýz, rozpočtů a kalkulací, bezpečnosti při výstavbě. Kontaktní osoba Ing. Rostislav Doubek, kontakt: rostislav.doubek@vut.cz
 • Inženýrská činnost při výstavbě - výkon funkce technického dozoru stavebníka. Kontaktní osoba Ing. Boris Biely, kontakt: boris.biely@vut.cz
 • Plány organizace výstavby. Kontaktní osoba Ing. Václav Venkrbec, Ph.D., kontakt: vaclav.venkrbec@vut.cz
 • Oceňování nemovitostí. Odborné posudky v oboru provádění staveb a posouzení stavebně - technického stavu. Kontaktní osoba Ing. et Ing. Barbora Nečasová, Ph.D., kontakt: barbora.necasova@vut.cz
 • Posouzení hluku při výstavbě. Kontaktní osoba doc. Ing. Radka Kantová, Ph.D., kontakt: radka.kantova@vut.cz

Potřebujete-li radu týkající se konkrétního problému kontaktujte některého z členů našeho ústavu.

V případě zájmu o spolupráci, nám prosím, pošlete zprávu nebo přímo kontaktujte vědeckého tajemník Ing. ez Ing. Václava Venkrbce, Ph.D. venkrbec.v@vut.cz. 
 
 
 
FAKULTA STAVEBNÍ
Vysoké učení technické v Brně
Veveří 331/95
602 00 Brno
Tel.: +420 541 141 111
Email: info@fce.vutbr.cz
FAKULTA: STUDENT: UCHAZEČ: INFORMACE:

Copyright © 2022, Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb.