Úřední deska

Dokumenty ke stažení

Seznam důležitých dokumentů a podkladů ke studiu, jako je například souhlas s poskytnutím projektové dokumentace aj.

 
více..

Výběrová řízení

 
 
 
FAKULTA STAVEBNÍ
Vysoké učení technické v Brně
Veveří 331/95
602 00 Brno
Tel.: +420 541 141 111
Email: info@fce.vutbr.cz
FAKULTA: STUDENT: UCHAZEČ: INFORMACE:

Copyright © 2022, Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb.