Konference

Pravidelná účast na konferencích je nejenom vhodnou příležitostí pro publikaci a prezentaci výsledků Vaší vědecko - výzkumné činnosti před širší veřejností, ale i k diskuzi o odborných problémech. Jedná se o událost, kde je snadné navázat cenné kontakty s kolegy z domácích i zahraničních vysokých škol a univerzit, popř. i s kolegy z praxe. Konference

V roce 2024 bychom se rádi zúčastnili těchto konferencí

  • YOUNG SCIENTIST 20243 - International Scientific Conference of Civil Engineering and Architecture
  • CRRB 2024 - International Conference On Rehabilitation And Reconstruction Of Buildings
  • Juniosrtav 2024
 
více..
 
 
 
FAKULTA STAVEBNÍ
Vysoké učení technické v Brně
Veveří 331/95
602 00 Brno
Tel.: +420 541 141 111
Email: info@fce.vutbr.cz
FAKULTA: STUDENT: UCHAZEČ: INFORMACE:

Copyright © 2022, Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb.