Přístrojové vybavení

Ústav TST má k dispozici laboratorní, softwarové i měřící přístrojové vybavení.

Přístrojové vybavení 

 • Termokamera FLUKE TI 55FT - 20.
 • Dataloger - měřící ústředna Almemo 26908KS.
 • Blower Door tester - měření těsnosti budov - XXX T 5000, model 4.1.
 • Přístroje pro měření vlhkosti - GHH 91 KK Greisinger, SMO 01, Doser DM4A.
 • Souprava pro měření vlhkosti s hloubkovou sondou - Storch HPM 2000.
 • Elektronický vlhkoměr a teploměr - Voltcraft HT 200.
 • Digitální vlhkoměr a teploměr - GMH 3350.
 • Schmidtovo kladívko - SADT HT 225A.
 • Odtrhoměr - DYNA Estrich (4,4 kN).
 • Skener trámů, dutin, elektrických vodičů.
 • Laserové dálkoměry - Disto Lite, Hilti PD 10.
 • Nivelační přístroj - Setl AL-20G.
 • Měřicí ústředna (dataloger) + čidla teploty, vlhkosti pevných a plynných látek, proudění vzduchu, obsahu CO2 - Almemo 26908KS. 

Softwarové vybavení

 • SW pro zpracování přípravy a řízení realizace stavby (RTS – BuildPower, Kros, Callida, ASPE9, Contec, MS Project).
 • CONTEC - program pro přípravu a řízení staveb.
 • Soubor Stavební fyzika.
 • SW pro hodnocení prostředí staveb.
 • SW pro zpracování měření z MÚ Almemo 26908KS.
 • SW pro vyhodnocení termosnímků a pro vyhodnocení měření průvzdušnosti budov.
 • SW pro vyhodnocování obsahu CO2 CALA.


 
 
 
 
FAKULTA STAVEBNÍ
Vysoké učení technické v Brně
Veveří 331/95
602 00 Brno
Tel.: +420 541 141 111
Email: info@fce.vutbr.cz
FAKULTA: STUDENT: UCHAZEČ: INFORMACE:

Copyright © 2022, Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb.