Přijímací řízení

Aktuální informace o vypsaných přijímacích řízeních

Aktuality pro uchazeče o studium bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů naleznete zde.

  
 
 
 
FAKULTA STAVEBNÍ
Vysoké učení technické v Brně
Veveří 331/95
602 00 Brno
Tel.: +420 541 141 111
Email: info@fce.vutbr.cz
FAKULTA: STUDENT: UCHAZEČ: INFORMACE:

Copyright © 2022, Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb.