Dokumenty ke stažení

Podklady k magisterské státní závěrečné zkoušce

 • Směrnice DĚKANA č. 19/2011 - Úprava, odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na FAST VUT, zde.
 • Dodatek č. 2 ke Směrnici DĚKANA č. 19/2011 - Úprava, odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na FAST VUT, zde.

  Příloha č. 1 - Vzor desek VŠKP, zde

  Příloha č. 2 - Vzor titulního listu VŠKP, zde.

  Příloha č. 3 - Vzor prohlášení autora o původnosti práce, zde.

  Příloha č. 4 - Vzor prohlášení o shodě listinné a elektronické formy VŠKP, zde.

Podklady k bakalářskéké státní závěrečné zkoušce 

 • Směrnice děkana č. 5/2016Upřesnění podmínek pro zápisy, kontrolu a pokračování ve studiu bakalářských a navazujících magisterských studijních programů na FAST VUT, zde.

 

Ostatní studijní materiály

 • Souhlas s poskytnutím projektové dokumentace pro studijní účely, zde.
 • Hospitace odborné praxe CW20 oboru Realizace staveb, zde.


 
 
 
 
FAKULTA STAVEBNÍ
Vysoké učení technické v Brně
Veveří 331/95
602 00 Brno
Tel.: +420 541 141 111
Email: info@fce.vutbr.cz
FAKULTA: STUDENT: UCHAZEČ: INFORMACE:

Copyright © 2022, Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb.