Věda a výzkum

Realizace stavebních objektů není jen záležitostí architektonického a konstrukčního návrhu a statického výpočtu. Od samého počátku projektování musí být souběžně řešena otázka, jak bude stavební dílo realizováno. Je třeba se zabývat nejen tím, co má být uděláno, ale také jakým způsobem to lze v konkrétních prostorových a časových podmínkách udělat, jestliže výsledné stavební dílo má být optimální.

Zabýváme se technologií stavebních procesů a jejich inovací, analýzou příčin poruch a vad stavebních konstrukcí a možnostmi jejich řešení, novými způsoby řízení stavební výroby a jejich vlivu na přípravu a realizaci staveb.

Oblast vědy a výzkumu na ústavu se v posledním období profiluje na výzkum v těchto tématech:

 1. Inovace stávajících technologií stavebních procesů, analýza příčin poruch a vad
 2. Vliv nových způsobů řízení stavební výroby na přípravu a realizaci staveb
 3. Recyklace stavebních materiálů
 4. Vlastnosti lepidel a tmelů
 5. Výkonové normy ve stavebnictví
 6. Tepelná ochrana budov
 7. BOZP na staveništi

 Další témata s ohledem na směry rozvoje technologie staveb jsou:

 • Vliv nových technologií na přípravu a provádění staveb
 • Rozvoj automatizace ve stavebně technologickém projektování
 • Provádění staveb s ohledem na úsporu energií a ekologii
 • Způsoby využití obnovitelných materiálových a energetických zdrojů

Ústav spolupracuje s profesním seskupením Společná vize pro bezpečnost práce na staveništích, pro zavádění nových řešení ochrany zdraví při práci na staveništích, v souladu s požadavky EU.Přístrojové vybavení

Ústav TST má k dispozici laboratorní, softwarové i měřící přístrojové vybavení.

 
více..

Reference

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb úzce spolupracuje s praxí. 

 
více..

Řešené projekty

 
 
 
FAKULTA STAVEBNÍ
Vysoké učení technické v Brně
Veveří 331/95
602 00 Brno
Tel.: +420 541 141 111
Email: info@fce.vutbr.cz
FAKULTA: STUDENT: UCHAZEČ: INFORMACE:

Copyright © 2022, Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb.