Personalistika

VEDOUCÍ Ing. Mgr. Jiří Šlanhof, Ph.D.
ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO doc. Ing. Vít Motyčka, CSc.
VĚDECKÝ TAJEMNÍK Ing. Ing. Václav Venkrbec, Ph.D.
PEDAGOGICKÝ TAJEMNÍK doc. Ing. Radka Kantová, Ph.D.
SEKRETÁŘKA Ilona Burdová

ZAŘAZENÍJMÉNOMÍSTNOSTTELEFONE-MAIL
docenti doc. Ing. Vít Motyčka, CSc. E 613 541147978 motycka.v@fce.vutbr.cz
  doc. Ing. Radka Kantová, Ph.D. E 611 541147974 kantova.r@fce.vutbr.cz
         
odborní asistenti   Ing. Martin Mohapl, Ph.D. E 623 541147993 mohapl.m@fce.vutbr.cz
  Ing. Ing. Barbora Nečasová, Ph.D. B 308 541147991 necasova.b@fce.vutbr.cz
  Ing. Mgr. Jiří Šlanhof, Ph.D. E 606 541147979 slanhof.j@fce.vutbr.cz
  Ing. Ing. Václav Venkrbec, Ph.D. B 305 541147464 venkrbec.v@fce.vutbr.cz
        vaclav.venkrbec@vut.cz
  Ing. Jitka Vlčková, Ph.D. E 607 541147976 vlckova.j@fce.vutbr.cz
  Ing. Yvetta Diaz , Ph.D. E 607 541147975 diaz.y@fce.vutbr.cz
         
asistenti Ing. Boris Biely E 610 541147969 biely.b@fce.vutbr.cz
  Ing. Ing. Aleš Průcha B 608 541147989 Ales.Prucha@vut.cz
  Ing. Rostislav Doubek B 310 541147462 doubek.r@fce.vutbr.cz
         
tech.-hosp. pracov. Ilona Burdová E 612 541147966 burdova.i@fce.vutbr.cz
  Ing. Michal Koláček  A 336  541147196 kolacek.m@fce.vutbr.cz
  Ing. Bc. Martina Němcová E 609 541147971  bohacek.a@fce.vutbr.cz 
         
výuková laboratoř ústavu   B 315    

  
 
 
 
FAKULTA STAVEBNÍ
Vysoké učení technické v Brně
Veveří 331/95
602 00 Brno
Tel.: +420 541 141 111
Email: info@fce.vutbr.cz
FAKULTA: STUDENT: UCHAZEČ: INFORMACE:

Copyright © 2022, Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb.