Doplňková činnost 2024

Smluvní činnost dle dohody, na základě smlouvy nebo objednávky.

  • Smluvní výzkum v oblasti technologie staveb, realizace staveb, stavebních systémů. Kontaktní osoba Ing. Mgr. Jiří Šlanhof, Ph.D., kontakt: jiri.slanhof@vut.cz
  • Konzultační činnost v oblastech rozpočtování a časového plánování. Kontaktní osoba Ing. Mgr. Jiří Šlanhof, Ph.D., kontakt: jiri.slanhof@vut.cz
  • Znalecká činnost, tzn. znalecké i odborné posudky v oboru provádění staveb, časových analýz, rozpočtů a kalkulací, bezpečnosti při výstavbě. Kontaktní osoba Ing. Rostislav Doubek, kontakt: rostislav.doubek@vut.cz
  • Inženýrská činnost při výstavbě - výkon funkce technického dozoru stavebníka. Kontaktní osoba Ing. Boris Biely, kontakt: boris.biely@vut.cz
  • Plány organizace výstavby. Kontaktní osoba Ing. Václav Venkrbec, Ph.D., kontakt: vaclav.venkrbec@vut.cz
  • Oceňování nemovitostí. Odborné posudky v oboru provádění staveb a posouzení stavebně - technického stavu. Kontaktní osoba Ing. et Ing. Barbora Nečasová, Ph.D., kontakt: barbora.necasova@vut.cz
  • Posouzení hluku při výstavbě. Kontaktní osoba doc. Ing. Radka Kantová, Ph.D., kontakt: radka.kantova@vut.cz

Potřebujete-li radu týkající se konkrétního problému kontaktujte některého z členů našeho ústavu.

V případě zájmu o spolupráci, nám prosím, pošlete zprávu nebo přímo kontaktujte vědeckého tajemník Ing. et Ing. Václava Venkrbce, Ph.D. venkrbec.v@vut.cz.

Podrobné informace k některým z nabízených kurzů:

  • Kontroly provedených stavebních procesů vč. měření termokamerou. Tvorba posudků a stanovisek ke kvalitě provedených stavebních prací.
    Garant: Ing. Martin Mohapl, Ph.D., kontakt: martin.mohapl@vut.cz 


 
 
 
 
FAKULTA STAVEBNÍ
Vysoké učení technické v Brně
Veveří 331/95
602 00 Brno
Tel.: +420 541 141 111
Email: info@fce.vutbr.cz
FAKULTA: STUDENT: UCHAZEČ: INFORMACE:

Copyright © 2022, Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb.