Kurzy a školení 2024

Trvalá nabídka, prováděno celoročně dle potřeb účastníků pro jednotlivce, skupiny nebo firmy. Vždy bude uspořádáno, jakmile se sejde určitý minimální počet účastníků. Zájemci kontaktujte garanta kurzu.

  • Kurz rozpočtování a kalkulace pro začínající rozpočtáře a přípraváře. Dvoudenní školení, jehož cílem je připravit účastníky bez předchozích zkušeností na výkon profese rozpočtář-přípravář. Zahrnuje programy BUILDpower a KROS. Obsah lze modifikovat pro zjednodušené jednodenní školení. Garant: Ing. Mgr. Jiří Šlanhof, Ph.D., kontakt: jiri.slanhof@vut.cz
  • Plánování a řízení staveb v programu Microsoft Project. Jednodenní školení pro ovládnutí funkcí programu MS Project z pohledu přípraváře a stavbyvedoucího. Garant: Ing. Mgr. Jiří Šlanhof, Ph.D., kontakt: jiri.slanhof@vut.cz
  • Plánování a řízení staveb v programu Microsoft Project podle smluvních podmínek FIDIC. Jednodenní školení pro zvládnutí metodiky pro časové řízení u stavebních zakázek. Garant: Ing. Mgr. Jiří Šlanhof, Ph.D., kontakt: jiri.slanhof@vut.cz
  • Stavebně technologická analýza a modelování výstavby v programu CONTEC. Jednodenní základní školení pro ovládnutí modelování stavebních procesů nebo podrobnější dvoudenní školení pro ovládnutí všech funkcí programu CONTEC. Garant: Ing. Mgr. Jiří Šlanhof, Ph.D., kontakt: jiri.slanhof@vut.cz
  • Dále možnost zajištění kurzu na téma Stavební zákon, elektronický stavební deník, BOZP, hluk, BIM aj. dle Vašich požadavků a našich možností.

Potřebujete-li radu týkající se konkrétního problému kontaktujte některého z členů našeho ústavu.

V případě zájmu o spolupráci, nám prosím, pošlete zprávu nebo přímo kontaktujte vědeckého tajemník Ing. et Ing. Václava Venkrbce, Ph.D. venkrbec.v@vut.cz.

Podrobné informace k některým z nabízených kurzů:

  • Posuzování hluku ze stavební činnosti pro zachování hygienických limitů dle NV č. 272/2011 Sb.ve znění NV č.217/2016 pro chráněný venkovní prostor staveb z pohledu zhotovitele. 
Základní školení (2-4 hod dle požadavku)
Náplň: Platná legislativa, hygienické limity, akustické veličiny, odečty z tabulek, principy modelování a měření. Využívání aktivních a pasivních překážek na staveništi při snižování hluku. Hladiny akustického výkonu stavebních strojů a predikce budoucí akustické situace staveniště ve fázi přípravy staveb. Efektivní opatření pro zamezení překročení hygienického limitu, metodika postupu.
Garant: doc. Ing. Radka Kantová, Ph.D., kontakt: Radka.Kantova@vut.cz
 
  • Snižování hluku ze stavební činnosti, definování rizikových dnů v podporách časového plánování, zapracování opatření ke snížení hluku do stavebně technologické analýzy.
Rozšiřující školení (4-6 hod dle požadavku)
Náplň: Predikce hluku a návrh opatření pro zamezení překročení hygienického limitu posuzováním z tabulek, vypracováním hlukové studie, implementací zdrojových dat do SW podpor (MS EXCEL, CONTEC, MS Project), pasport podkladů pro předání akustické laboratoři, časové plány nasazení stavebních strojů, návrhy akustických clon, metodika postupu pro včasná opatření zhotovitele.
Garant: doc. Ing. Radka Kantová, Ph.D., kontakt: Radka.Kantova@vut.cz
 
  • Školení na téma digitalizace stavebního procesu, konverze dokumentů do digitální formy, vedení elektronického stavebního deníku z pohledu stavební praxe.
Náplň: Součástí školení je edukace právních souvislostí s procesem digitalizace dokumentů.
Garant: Ing. Martin Mohapl, Ph.D., kontakt: martin.mohapl@vut.cz 


 
 
 
 
FAKULTA STAVEBNÍ
Vysoké učení technické v Brně
Veveří 331/95
602 00 Brno
Tel.: +420 541 141 111
Email: info@fce.vutbr.cz
FAKULTA: STUDENT: UCHAZEČ: INFORMACE:

Copyright © 2022, Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb.